Hazánkban a föld tulajdonjogának átruházását, illetve megszerzését a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: földforgalmi törvény) rendelkezései határozzák meg. Ha a földforgalmi törvény eltérően nem rendelkezik, a tulajdonjog átruházásáról szóló szerződést a mezőgazdasági igazgatási szerv hagyja jóvá. Érdekességképpen említenénk meg itt, hogy a föld tulajdonjogának átruházására vagy a föld tulajdonjogát érintő más jogügylet írásba foglalására...
Cikkünk első részében az előszerződés intézményét és annak legfőbb jellemzőit vettük górcső alá. A második epizódban felhívtuk a lakást vásárolni szándékozók figyelmét arra, hogy legyenek résen a beruházóval kötött adásvételi szerződés tartalmát illetően. Az új építésű lakásokkal foglalkozó sorozatunk harmadik és egyben utolsó részében pedig a lakásvásárláshoz kapcsolódó illetékfizetési szabályokba szeretnénk egy kis betekintést adni. Egy lakás vásárlásakor mind a vevő, mind az eladó ol...
Először is tisztázzuk, hogy mit is jelent valójában a fogalom! A zsebszerződés a köznyelvben használt kifejezés, amely alatt értendő minden olyan szerződés, egyéb jogügylet, amelyet termőföldre vonatkozóan, jogszabályba ütközően, illetve a hatályos tulajdonszerzési tilalom, korlát kijátszása érdekében, jogszabály megkerülésével kötöttek meg. A zsebszerződések közös vonása, hogy a céljuk tiltott. A zsebszerződések visszaszorítását a jogalkotó a földforgalmi törvény módosításával kívánta orv...
Különösen jó érzéssel tölt el a jelen cikk megírása, két szempontból is. Az egyik, hogy a legjobb barátomnak tudtam segíteni egy korábbi társasházi szervezeti és működési szabályzat (SZMSZ) megírásával. A másik, hogy annak tartalma három év pereskedés után kiállta a jogszerűség próbáját kúriai szinten is, és a bírói határozatnak vannak fontos, mondhatni, precedens értékű megállapításai. Pedig voltak kétségeim... Történt ugyanis, hogy ebben az SZMSZ-ben, a házirend részben az alábbiak szeri...
Cikkünk első részében az előszerződés intézményét, és annak legfőbb jellemzőit vettük górcső alá. Tisztáztuk, hogy az előszerződésnek azért van nagy jelentősége a tervezőasztalon lévő vagy épülő lakások vásárlása kapcsán, mert ezekben az esetekben az ingatlan-nyilvántartásban még nem szerepel az a konkrét lakás, amit kinéztünk magunknak, így arra adásvételi szerződést sem tudunk kötni. Mivel az előszerződés főként jogi jellemzőit előző cikkünkben már kiveséztük, jelen írásunkban néhány sze...
Vannak olyan szerencsések, akik az átlagosnál nagyobb ingatlan vagyonnal rendelkeznek, méghozzá telekingatlan vagyonnal, amelynek hasznosításával – pont a kedvező piaci kilátások okán – éppen kacérkodnak. Miután gondosan áttekintették a telekingatlanukra vonatkozó ún. helyi építési szabályzatot és az annak mellékletét képező kerületi szabályozási tervet, és rádöbbenek, hogy ingatlanukon – a legkisebb kialakítható teleknagyság figyelembevételével – több építési telek is kialakítható, majd érté...
Nem. Aki az ingatlan tulajdoni lapján, a cím mögött a „felülvizsgálat alatt” megjelölést látja, ne kezdjen el azon aggódni, hogy esetleg valami probléma van az ingatlannal. Az e mögött megbúvó egész eljárás alapvetően a 2015-ben indult központi címregiszterrel van összefüggésben. A központi címregiszter, hétköznapi nevén a KCR egy olyan egységes, központi nyilvántartás, amely a címadatot tartalmazó állami és önkormányzati nyilvántartások együttműködési képességének elősegítésére és az egys...
Korlátozták az építési jogunkat, és kiderült, hogy jogosultak vagyunk kártalanításra. Na de ki fogja azt nekünk kifizetni? A korlátozási kártalanításra vonatkozó részletszabályok és a bírói gyakorlat választ ad a kérdésre. Sok építkezni kívánó tulajdonos került már abba a helyzetbe, hogy a megváltozott helyi építési szabályok miatt nem engedélyezhető vagy kivitelezhető a korábban megálmodott épület vagy épületbővítés. A korábbi bejegyzéseinkben már ismertettük, hogy ilyen esetben a korláto...