Az alkotás iránti vágy talán már a kezdetektől része az ember személyiségének, legyen szó akár egy túlélést szolgáló eszközről vagy egy lelket tápláló művészeti alkotásról. De persze a büszkeség is része emberi mivoltunknak, amiért szeretnénk megkülönböztetni és megvédeni alkotásunkat másoktól, legyen szó akár Elton John legújabb daláról vagy Jolánka néni receptes füzetéről. Jelen cikksorozatunk első részében megvizsgáljuk, hogy mitől szellemi alkotás egy szellemi alkotás, és hogy mely műv...
Élettársi kapcsolat áll fenn két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben együtt élő személy között, akik közül egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri kapcsolatban. Az élettársi kapcsolat az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapc...
Előző cikkünkben arról értekeztünk, hogy az ingatlanunk tulajdonjogából eredő jogosultságok és kötelezettségek meddig terjednek ki vertikális irányban. Jelen cikkünkben arra adunk választ, hogy horizontális irányban milyen szabályok vonatkoznak. Így szó lesz például arról, hogy kinek a kötelezettsége a kerítés létesítése, mi a teendő, hogyha a szomszéd ingatlanon ültetetett növény ágai, gyökerei átnyúlnak vagy terményei áthullnak a saját telkünkre, valamint mi a sorsa az ún. tilosban talált á...
Talán a gépjárművel közlekedők egyik legrosszabb rémálma, ha az egyedül hagyott, leparkolt gépjárművükhöz visszatérve felfedezik, hogy azt bizony valaki megrongálta. És talán még bosszantóbb egy ilyen eset akkor, ha még fizetett is az illető a parkolásért. Na, igen ám, de ilyen esetben ki kötelezhető kártérítésre? Meg kell-e térítenie a kárt a fizetős várakozóhely használatát biztosító üzemeltetőnek? Jelen cikkünkben tehát azt vizsgáljuk, hogy vajon kötelezhető-e a parkoló gépjárműben b...
A hazánkban is népszerű székhelyszolgáltatás intézménye tekintetében kötelezővé tette a jogalkotó a pénzmosást és a terrorizmusfinanszírozást megelőző intézkedéseket. Korábbi cikkünkben már kifejtettük, hogy a témában a Kormány 2019. november 12. napján nyújtotta be a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítására irányuló T/8028. számú törvényjavaslatát (Javaslat). Jelen cikkünkben a székhelyszol...
Karácsonyi szerződés, amely létrejött egyrészről Jézuska (születési hely, idő: Betlehem, 0 körül, a korabeli adminisztrációs hiányosságok okán december 25-re regisztrálva; anyja neve: Mária; lakcíme: bárhol fellelhető), mint Szolgáltató1 és Mikulás (születési hely, idő: Patara, ~3. század vége; anyja neve ismeretlen; jelenlegi lakcíme: Finnország, 96930 Rovaniemi, Tähtikuja 1), mint Szolgáltató2; Szolgáltató1 és Szolgáltató2 együttesen: Szolgáltatók, valamint Magyar Emberek (születés...
Amennyiben az örökhagyó vagyonáról nem, vagy nem teljes egészében végrendelkezett, az öröklés rendjét a törvényes öröklés szabályai határozzák meg. A törvényes öröklés rendjével szinte mindenki tisztában van: elsősorban a gyermek örököl, a házastárs pedig holtig tartó haszonélvezetet örököl az örökhagyóval közösen lakott lakáson és egy gyermekrészt a hagyaték többi részéből. Az ági vagyonnak akkor van szerepe, amikor nem az örökhagyó leszármazója a törvényes örökös. Amennyiben leszármaz...
Az Európai Unió 5. pénzmosási irányelvének – az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/843 irányelv – rendelkezései miatt szükségessé vált a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) módosítása, ezért a kormány 2019. november 12-én benyújtotta az Országgyűlésnek a Pmt. és az egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló T/8028. számú törvényjavaslatot (a továbbiakban: Javaslat). Jelen cikkünkben a le...