Bizonyára mindenki ismeri a kereskedelmi bankok különböző táblázatokkal teli, lábjegyzetekkel tűzdelt hirdetményeit, melyeket a számlatulajdonosok általában csak akkor olvasnak el, amikor egy olyan költséggel szembesülnek, amire nem számítottak. Ekkor azonban már késő, hiszen a banki tranzakció megtörtént és a költséget a bank felszámította. A hitelintézetek működését szabályozó jogszabályok előírják, hogy a bankok a hirdetményeiket elektronikusan elérhetővé tegyék, ennél fogva a kereskedelmi...
Azzal általában mindenki tisztában van, hogy végintézkedést tenni, illetve végrendeletet készíteni csak meghatározott, viszonylag szigorú szabályok szerint lehetséges, ezek pedig jellemzően az írásbeli végrendelet elkészítéséhez kapcsolódnak. A Ptk. ugyanakkor kivételes esetekben lehetővé teszi azt is, hogy az örökhagyó végintézkedését szóban tegye meg, feltéve hogy az életét fenyegető olyan, rendkívüli helyzetben van, amely az írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé. A jogszabá...
Ha a felek házassága végleg megromlik és életközösségüket megszakítják, az érzelmi traumán túl számos rendezésre szoruló gyakorlati kérdéssel találják magukat szembe. Ezek között nem egyszerű feladat a piszkos anyagiak békés rendezése, ami jogilag nem más, mint maga a vagyonmegosztás. A vagyonmegosztás összetett jogintézményének természetesen könyvtárnyi szakirodalma van, azonban a szakmai blog műfaji kötöttségei nem teszik lehetővé, hogy ezzel általánosságban foglalkozzunk, viszont megviz...
Több korábbi cikkünkben hivatkoztunk már az Európai Unió digitális egységes piac stratégiájára, és ismertettük az annak keretében elfogadásra került jogi aktusokat. E stratégia részét képezi a 2019. június 18. napjától alkalmazandó, a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet); ekként az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) által megállapított szabályok hatókörén kívül eső nem személyes adatok...
Korábbi cikkünkben már röviden meghatároztuk, hogy mi a teendő akkor, ha a velünk szemben fennálló követelésen az arra jogosult zálogjogot alapít egy harmadik fél javára. Továbbá foglalkoztunk a zálogjog alapításáról szóló értesítés szabályszerűségének feltételeivel is. Most pedig megvizsgáljuk, hogy a zálogjog-alapítás pontosan mennyiben és hogyan érinti az eredeti kötelezett esetleges ellenköveteléseit. Mint egy közepesen jó szappanopera bevezetőjében, röviden összefoglaljuk, hogy mi is ...
A mai napig rendszeresen találkozunk akár az ügyfeleinkkel való egyeztetések során, akár másodkézből azzal a téves elgondolással, hogy a kisadózó vállalkozások, azaz a „katások” amellett, hogy minimális járulékot kötelesek fizetni, ezt meghaladóan felelősséggel sem tartoznak a munkájukért. Ez az elgondolás azonban alapvetően téves, és akár oda is vezethet, hogy az újdonsült egyéni vállalkozó a családi otthon árverését köteles végignézni. Függetlenül attól, hogy kit mi indít arra, hogy egyé...
Az mindenki számára egyértelmű, hogy az ingó vagy ingatlan dolog tulajdonosának joga van a tulajdonában lévő dolgot birtokában tartani, illetve azt használni, azzal rendelkezni. Bizonyos esetekben azonban a tulajdonjog és a birtoklás, használat joga elválhat egymástól. Ennek egyik esete, amikor a gépjármű tulajdonosa a jármű használatára üzembentartót jelöl ki. Az üzembentartó lehet a jármű tulajdonosa vagy az, akit a jármű jogszerű üzemeltetésére szerződés vagy más hitelt érdemlő jogcím a...
A több millió feliratkozóval és folyamatosan növekvő marketingerővel rendelkező youtuberek és bloggerek korában már egyáltalán nem meglepő, ha a sikerhez vezető út egyik legbiztosabb eszközének egyre többen az online tartalomgyártást tekintik. Az aktív alkotótevékenység eredményeképp feltöltésre kerülő Youtube-videó vagy podcast-epizód népszerűségét gyakran más szerzők alkotásának felhasználása alapozza meg, ami aztán könnyedén magával hozhatja a szerzők rosszallását és fellépését is, ha a fe...