Az új Ptk. hatálybalépésével került a magyar jogrendszerbe bevezetésre a kötelmek közös szabályai között a teljességi záradék intézménye, amelyet a gazdasági élet szereplői ezt megelőzően is alkalmaztak, és amelyet egyébként a bírói gyakorlat is elismert. Angolul – az éppen alkalmazott rezsimtől függően – több terminus is használatos a teljességi záradék kapcsán: entire agreement clause, integration clause, merger clause vagy parol evidence. A nemzetközi kereskedelem kapcsán kiemelendő, hogy ...
A közigazgatási döntések teljesítése jellemzően hatósági beavatkozás nélkül, önkéntes jogkövetéssel történik. Ha azonban a kötelezett önkéntes teljesítése elmarad, úgy azt a hatóság kényszerítheti ki végrehajtás elrendelésével. Felmerül a kérdés: amennyiben a kötelezettel szemben hatósági ügyben végrehajtási eljárás indult valamely lejárt határidejű és nem teljesített kötelezettség miatt, van-e lehetőség a végrehajtási eljárás felfüggesztésére, illetve azt ki és milyen indokkal kérheti? ...
A Ptk.-ban a szerződésszegés általános szabályai között elhelyezett kártérítési felelősség a hibás teljesítéshez kapcsolódóan is érvényesül. A jogszabály mégis tartalmaz speciális rendelkezéseket, mert a hibás teljesítés miatti vagyoni hátrány egyik fajtájára, a szolgáltatás hibájában álló érdeksérelemre (a „tapadó kárra”) a törvény különös jogintézményként a szavatosságot alkalmazza. A hibás teljesítés jogkövetkezményei általában ahhoz igazodnak, hogy a szolgáltatás fogyatékossága a jo...
A kereskedelmi bankok honlapjain időről-időre felbukkannak tájékoztató közlemények, melyekben arra hívják fel az ügyfeleik figyelmét, hogy adathalászok a bank nevében e-maileket küldenek azzal a céllal, hogy megszerezzék az ügyfelek elektronikus számláihoz a belépési kódokat és ezt követően kiürítsék a számláikat. A legtöbben csak legyintünk ilyenkor, hogy mi tapasztalt felhasználók vagyunk, velünk ilyen nem történhet meg. Azonban korántsem megalapozott az ilyen magabiztos hozzáállás, ugya...
A szülők házasságának felbontása vagy az élettársi kapcsolatuk megszűnése eredményeként a közös gyermek olyan helyzetbe kerül, hogy a különélő szülőjével a bíróság által rögzített kapcsolattartási rendnek megfelelően tud csak érintkezni. Fontos azonban, hogy minden kapcsolattartásra jogosult szülőnek vagy nagyszülőnek lehetősége legyen a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérni és tőle telhetően segíteni neki. A kapcsolattartási jog magában foglalhatja a gyermekkel va...
Biztosan mindenki találkozott már nemzetközi adásvételi szerződések kapcsán az EXW, FOB, DAP CIP stb. fogalmakkal. Ezek az ún. Incoterms (International Commercial Terms) betűszavak, amelyek a nemzetközi árukereskedelemben töltenek be rendkívüli fontosságú szerepet azáltal, hogy az áru leszállítása körében elegendő a feleknek ezekre a fuvarparitásokra hivatkozniuk, hogy mindkét fél tisztában legyen az áru szállításának feltételeivel és a felelősségi szabályokkal. Az Incoterms tehát egy szokván...
Bátran kijelenthetjük, hogy aki járt már el bármilyen hivatalos ügyben egy cég tulajdonosaként vagy képviselőjeként, az pontosan tudja, hogy sokszor egy egyszerű jogügylethez is mennyi nyilatkozatot, adatot és dokumentumot kell benyújtani. Rudolf se járt másképpen, amikor az általa képviselt cégnek kívánt új bankszámlát nyitni. A sok kitöltendő dokumentum és feltöltendő adat közepette pedig szembe találta magát az alábbi feladattal: kérjük megnevezni a cég tényleges tulajdonosait! Igen ...
A házastársi közös lakás használatának rendezése körében az általános szabályokkal előző cikkünkben foglalkoztunk (itt). A házastársi közös lakás használatának rendezése történhet a felek megállapodása vagy a bíróság döntése alapján. Jelen cikkünkben a lakáshasználat szerződéssel történő rendezésének esetével foglalkozunk. A törvény lehetővé teszi, hogy a házastársak előre, még az életközösség fennállása alatt vagy azt megelőzően rendezzék a lakás használatát, akár arra az esetre, ha felbo...