A házastársi közös lakás használatának kérdését a Ptk. alapvetően a Csjt.-ben foglaltaknak megfelelően rendezi, ugyanakkor azoknak az érdekeknek a kiegyenlítését, amelyeket érint a lakáshasználat, még körültekintőbben kívánja szabályozni. Házastársi közös lakás az a lakás, amelyben a házastársak egyikük vagy mindkettőjük tulajdonjoga, haszonélvezeti joga vagy bérleti joga alapján együtt laknak. Ami a gyermeket illeti, különleges védelemre szorul. A törvény ebben a körben említi a házastárs...
A cikksorozatunk első részében már röviden meghatároztuk, hogy mi a teendő akkor, ha a velünk szemben fennálló követelésen az arra jogosult zálogjogot alapít egy harmadik fél javára. A cikksorozat második részében pedig megvizsgáltuk, hogy a zálogjog-alapítás pontosan mennyiben és hogyan érinti az eredeti kötelezett esetleges ellenköveteléseit. Jelen cikkünkben az elzálogosított követelés alapjául szolgáló szerződés módosításának és megszüntetésének lehetőségével foglalkozunk. Gyorsan elev...
Biciklizés közben érdemes bizonyos szabályokat betartanunk annak érdekében, hogy ne érjen minket kellemetlen meglepetés egy reggeli frissítő bringázás közepette. Bármennyire is jó edzésnek tűnik a kutyánk számára, hogy vontasson minket biciklivel, mégis megfontolandó, hogy egy ilyen mutatvánnyal kápráztassuk el a szomszédainkat. A KRESZ ugyanis kifejezetten tiltja, hogy kerékpárral állatot vezessünk, vagy magunkat így vontassuk. Az előbbiekhez hasonlóan ugyancsak tiltott manőver a „nullake...
Bizonyára mindenki ismeri a kereskedelmi bankok különböző táblázatokkal teli, lábjegyzetekkel tűzdelt hirdetményeit, melyeket a számlatulajdonosok általában csak akkor olvasnak el, amikor egy olyan költséggel szembesülnek, amire nem számítottak. Ekkor azonban már késő, hiszen a banki tranzakció megtörtént és a költséget a bank felszámította. A hitelintézetek működését szabályozó jogszabályok előírják, hogy a bankok a hirdetményeiket elektronikusan elérhetővé tegyék, ennél fogva a kereskedelmi...
Azzal általában mindenki tisztában van, hogy végintézkedést tenni, illetve végrendeletet készíteni csak meghatározott, viszonylag szigorú szabályok szerint lehetséges, ezek pedig jellemzően az írásbeli végrendelet elkészítéséhez kapcsolódnak. A Ptk. ugyanakkor kivételes esetekben lehetővé teszi azt is, hogy az örökhagyó végintézkedését szóban tegye meg, feltéve hogy az életét fenyegető olyan, rendkívüli helyzetben van, amely az írásbeli végrendelet tételét nem teszi lehetővé. A jogszabá...
Ha a felek házassága végleg megromlik és életközösségüket megszakítják, az érzelmi traumán túl számos rendezésre szoruló gyakorlati kérdéssel találják magukat szembe. Ezek között nem egyszerű feladat a piszkos anyagiak békés rendezése, ami jogilag nem más, mint maga a vagyonmegosztás. A vagyonmegosztás összetett jogintézményének természetesen könyvtárnyi szakirodalma van, azonban a szakmai blog műfaji kötöttségei nem teszik lehetővé, hogy ezzel általánosságban foglalkozzunk, viszont megviz...
Több korábbi cikkünkben hivatkoztunk már az Európai Unió digitális egységes piac stratégiájára, és ismertettük az annak keretében elfogadásra került jogi aktusokat. E stratégia részét képezi a 2019. június 18. napjától alkalmazandó, a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet); ekként az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) által megállapított szabályok hatókörén kívül eső nem személyes adatok...
Korábbi cikkünkben már röviden meghatároztuk, hogy mi a teendő akkor, ha a velünk szemben fennálló követelésen az arra jogosult zálogjogot alapít egy harmadik fél javára. Továbbá foglalkoztunk a zálogjog alapításáról szóló értesítés szabályszerűségének feltételeivel is. Most pedig megvizsgáljuk, hogy a zálogjog-alapítás pontosan mennyiben és hogyan érinti az eredeti kötelezett esetleges ellenköveteléseit. Mint egy közepesen jó szappanopera bevezetőjében, röviden összefoglaljuk, hogy mi is ...