A kezesi felelősséggel kapcsolatban meghozott 1/2010. PJE határozat rendelkező részében az szerepel, hogy a felszámolási eljárásban bekövetkező jogvesztés a készfizető kezes ellen ezt megelőzően megindított perben a készfizető kezest a teljesítés alól nem mentesíti. Kérdéses azonban, hogy közokiratba foglalt követelés esetén az igény érvényesítése szempontjából a per megindításával azonos joghatású-e a közvetlen végrehajtás kezdeményezése. A válasz pedig igen, azaz a készfizető kezes akkor...
A gazdasági jellegű jogszabályok szinte kivétel nélkül tartalmaznak a vállalkozások tulajdonosi szerkezetéhez kapcsolódó rendelkezéseket, így nem nélkülözhetik a befolyással rendelkezők körének megjelölésére vonatkozó tartalmi meghatározásokat sem. Legtöbb esetben az adott törvény egy másik jogszabály által már definiált fogalmat rendel átvenni, de olyan is előfordul, hogy a törvény maga állapítja meg az alkalmazni rendelt fogalom tartalmát; és ugyanaz a kifejezés törvényenként más-más jelent...
Rémtörténeteket hallani ügyvédszakmai körökben arról, hogy az új Polgári Perrendtartás (Pp.) idei hatálybalépését követően a bíróságok milyen jogértelmezés vagy éppen központilag kiadott irányelvek alapján utasítják el a keresetleveleket idézés kibocsátása nélkül. Ez a bosszúságon, és a jogérvényesítés jelentős időveszteségén túl az eljáró ügyvédnek tényleges, az ügyfelére nem terhelhető többletköltséget, illetve károkat okoz (talán elég, ha csak a perilleték ilyen esetben elbukott 10%-ára és...
Egy vadonatúj gépkocsi vásárlása jelentős kiadást jelent a vevőnek, ám sokszor bizony egy használt autó vásárlásánál is erősen meg kell húzni a nadrágszíjat. Függetlenül attól, hogy új vagy használt kocsit veszünk, a vételár megfizetésével nem lélegezhetünk még fel, ugyanis a vásárlást követően még egy rakás addicionális kiadásunk fog még biztosan felmerülni. Ilyen kiadás különösen a gépjármű átírásának díja, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja, valamint a gépjármű tulajdonjogána...
A hatékony, olcsó és ügyfélbarát ügykezelés kialakítása, illetve a lakosság és a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése iránti igény egybeesik az infokommunikációs technológiák, eszközök és szolgáltatások rohamos tempójú fejlődésével. Az utóbbi évek jogalkotása jelentős hangsúlyt fektet arra, hogy mind a közigazgatásban, mind a bíróságok előtti eljárásokban az ügyfelekkel történő papír alapú kapcsolattartást felváltsa az elektronikus út. Jelen cikkünkben szeretnénk egy általán...
Példa Béla felkel, elvégzi reggeli teendőit és a jó gazda gondosságával kiüríti a levelesládáját. Ahol is, talál egy felszólítást két parkolási társaságtól, párat a közterület-felügyelettől és ráadásként egyet-kettőt a Vas Megyei Rendőrkapitányságtól is. Előfordulhat? Sajnos elő. Mégpedig akkor, ha az eladott gépjárművünket a vevő nem vezetteti át a nyilvántartásban, és még mindig minket találnak meg tulajdonosként. De hogy lehet ez? Nos, mert ilyen életrevaló a jogszabályi környezet. E...
Haláluk esetére sokan szeretnék maguk kijelölni azt az öröklési rendet, amely meghatározza a hátrahagyott vagyon felosztását az örökösök között. Gyakori megoldás erre az otthon elkészített írásbeli magánvégrendelet, amelyet aztán készítője az íróasztal fiókjába bújtat, megnyugodva, hogy most már biztosítva van a végakarata.  Az így elkészült végrendeletek nagy része azonban nem felel meg a végrendelet alaki követelményeinek és ezáltal – eredményes megtámadást követően – érvénytelen. Az is elő...
Sokszor hallottunk már arról, hogy az ügyvédek titoktartásra kötelezettek. Azaz, ha egy ügyvéd számára megbízást adunk bármely ügyben, biztosak lehetünk abban, hogy az üggyel kapcsolatos minden átadott információ nem juthat harmadik személy tudomására. De köteles-e titoktartásra az ügyvéd, ha a személyes vagy az írásos konzultációt követően mégis úgy döntünk, hogy nem bízzuk meg, és nem írunk alá megbízási szerződést és meghatalmazást? Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. ...