Az elmúlt hetekben a politikai közbeszéd egyik központi eleme volt a „túlóratörvény” vagy „rabszolgatörvény” néven elhíresült jogszabálytervezet. A politikai szereplők részéről - pártállástól függően – teljesen ellentétes állítások láttak napvilágot. Ami egyértelműen leszögezhető: nem segíti a tények megértését, ha azokat politikusok próbálják elmagyarázni, így cikkünkben arra teszünk kísérletet, hogy a jogszabály-módosítást külső szemlélőként, objektíven magyarázzuk el. Ami biztos: 2019. ...
A munkavállaló már régóta nem elégedett munkahelyével és egy szép napon előtör belőle az indulat, majd főnöke képébe vágja, hogy a mai nappal felmond, többet a lábát se teszi be ide. Főnöke közli vele, hogy nem úgy van az, 30 nap felmondási időt le kell még dolgoznia, mert az azonnali hatályú felmondás feltételei nem állnak fenn. A munkáltató felhívja a munkavállaló figyelmét arra is, hogy felmondását írásban erősítse meg. A munkavállaló az írásbeli megerősítéssel két hetet is késik, de azt g...
Ittas pletykálás a főnökről, nem kívánt közeledés a munkatárshoz, véletlen károkozás a kollégával eljárt tánc hevében, sőt kéz- és lábtörés a tánc közben? Legyen az munkahelyi karácsonyi, farsangi rendezvény vagy sportnap, gyakran kerekedhet az ilyen kötetlen munkahelyi alkalmakon is olyan szituáció, aminek munkajogi következményei lehetnek. Jelen bejegyzésünkben gyorstalpalót adunk a munkahelyi rendezvények kapcsán felmerülő érdekes felvetésekre: jogos az azonnali hatályú felmondás, ha kicsi...
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) széleskörű ellenőrzési jogot biztosít a munkáltatók részére. De vajon meddig terjed az ellenőrzési jog, és mire figyeljen a munkáltató, ha használja korunk alapvetőnek mondható technikai vívmányait? A GDPR által támasztott követelmények hatást gyakoroltak a munka világára is, így nem árt az óvatosság egyes munkáltatói intézkedések során. Számos munkakörhöz elengedhetetlen kellék a gépjármű használata, így a munka ell...
Mindenki előtt ismert alapvető munkajogi szabály, hogy a felmondás esetén – ha az nem azonnali hatállyal történik – a munkaviszony rendszerint csak a felmondási idő lejártát követő nappal szűnik meg. A felmondási idő alatt a munkavállaló jogviszonya tehát változatlanul fennáll, sőt a munka törvénykönyvében meghatározott ideig még munkát is kell végeznie, ha pedig a munkavállaló ezen felmondási idő alatt „kilép”, részéről a munkaviszony megszüntetése jogellenes lesz. A felmondási időről sok...
Visszatérő kérdés és örök problémaforrás a munkahelyi dohányzás. Aki nem dohányzik, az többet dolgozik, mint, aki igen? Aki dohányzik, az maradjon bent tovább?! Megtiltható munkaidőben a dohányzás? A kérdést nem lehet a szőnyeg alá söpörni! Magyarország élen jár a dohányzásban: a férfiak 34 százaléka, a nők 22 százaléka dohányzik. Tisztázzuk rögtön az elején! A Munka törvénykönyvében előírtak szerint a munkavállaló köteles a munkáltató által előírt helyen és időben munkára képes állapot...
Ez az örökérvényű kijelentés a munkajogban is megállja a helyét. Bizonyára minden munkáltató és munkavállaló tisztában van azzal, hogy a munkaviszony felmondással történő megszüntetését a munkáltatónak indokolni szükséges. A felmondás indoka a munkavállaló munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, képességével vagy a munkáltató működésével összefüggő ok lehet. Azonban nincs mindig egyszerű helyzetben a munkáltató az indok megfogalmazása során, legtöbbször ugyanis nincs olyan kirívó vagy ...
Napjainkban egyre több munkakör esetében merül fel a munkáltató telephelyétől különböző helyen – az esetek többségében otthonról – történő munkavégzés igénye. Távmunkaként kizárólag olyan tevékenység végezhető, amelyet számítástechnikai eszközzel kell elvégezni és eredményét elektronikusan lehet továbbítani. Tipikusan távmunkavégzésre alkalmas tevékenység az adatrögzítés, a szoftverfejlesztés, a fordítói illetve újságírói tevékenység. A távmunka egyik nagy előnye, hogy nagyfokú önállóságot...