Ha elmúlik karácsony – Az ajándékozott ingatlan visszakövetelése I

Szerző: Dr. Szabó Andrea | 2017.08.31 | Ingatlan

Bár az ingatlanok ajándékozása inkább egy-egy kiemelkedő életesemény (diplomaszerzés, házasságkötés, stb.) megkoronázásaként jelentkezik a hétköznapokban, mintsem karácsonyfa alá kerülő meglepetésként, ebben a bejegyzésben egy olyan esetkört járok körül, melynél az ajándékozó életkörülményeiben köszönt be a „szűkös január”.

Az ingatlantulajdon ingyenes átruházása a mindennapi élet körülményeihez képest olyan jelentős vagyongyarapodást eredményez a megajándékozott oldalán, amely feltételezi valamilyen speciális érzelmi/bizalmi viszony meglétét a felek között. A megajándékozott hálával tartozik jótevője felé, amit bizony nemcsak erkölcsi normák, hanem a Ptk. ismertetendő rendelkezései nyomán a jog is kötelezettségként határoz meg.

Szerző: Dr. Horváth István, Dr. Szladovnyik Krisztina
Ár: 12.900 Ft helyett 9.900 Ft

Az ajándék visszakövetelésére három, egymástól élesen elkülönítendő esetben nyílik lehetősége az ajándékozónak:

  • az ajándékozást követően beállott körülményei következtében az ajándékra létfenntartása érdekében szüksége van, vagy
  • a megajándékozott súlyos jogsértést követ el az ajándékozó rovására, vagy
  • az ajándékozásra a felek előtt ismert feltevés tudatában került sor, amely feltevés utóbb véglegesen meghiúsul.

A terjedelmi korlátok miatt ebben a bejegyzésben kizárólag a létfenntartás érdekében való visszakövetelésre fókuszálok, a további kettő, szabályozásában is némiképp elkülönülő esetkörre a következő írásomban fogok kitérni.

Az ajándékozónak megnehezült életkörülményeire tekintettel is csak akkor van lehetősége az ingatlan visszaszerzésére, ha az ajándék visszaadása a megajándékozott létfenntartását nem veszélyezteti, illetve az ingatlan még a megajándékozott tulajdonában van. Ha az ingatlant időközben már értékesítette, a helyébe lépő értéket akkor sem köteles megtéríteni az ajándékozó részére, ha egyébként a visszaadás feltételei fennállnak.

A létfenntartás veszélyeztetettségének megítélésekor a bírói gyakorlat nemcsak az ajándékozó lakhatási és élelmezési körülményeit vizsgálja, hanem egészségi állapotát, életkorát, ebből fakadó ápolásra, gondozásra való rászorultságát is. Jelentős szerepet tulajdonítanak annak is, hogy a megnehezült életkörülmények mennyiben tekinthetőek tartósnak, van-e reális esélye a pozitív irányú változásnak.

Amennyiben a fenti feltételek maradéktalanul fennállnak, de a megajándékozott mégsem szándékozik visszaadni az ingatlant, a törvény lehetőséget biztosít az ajándékozó krízishelyzetének megfelelő rendezésére is: ha a megajándékozott járadék vagy természetbeni tartás útján biztosítja az ajándékozó létfenntartását, mentesül az ajándék visszaadása alól. Ez az opció különösen idős, ápolásra szoruló személyek esetén jelenthet könnyebbséget mindkét fél számára, hiszen az ingatlan hasznosítása, értékesítése megfelelő segítség hiányában akadályokba ütközhet.

Amint láthattuk, a létfenntartás érdekében való visszakövetelés szabályai igyekeznek egyensúlyt teremteni az ajándékozó és a megajándékozott viszonyában, a következő bejegyzésemben szereplő esetkörökben már lényegesen szigorúbb feltételekkel fogunk találkozni.

Ossza meg ismerőseivel:

Dr. Szabó Andrea

Dr. Szabó Andrea
Ecovis Hungary Legal
Ügyvéd | Partner | Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Balogh, B. Szabó, Jean, Zalavári és Társai Ügyvédi Iroda
andrea.szabo@ecovis.hu
A szerző szakmai profilja