Jelen cikkünkben a hazai adóvégrehajtásra vonatkozó jelenlegi szabályokat foglaljuk röviden össze, valamint ismertetünk pár fontosabb változást is a 2018. évi módosításokból. A Nemzeti Adó- és Vámhatóság által kezdeményezett végrehajtási eljárásban elsődlegesen az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényre (a továbbiakban: Avt.) kell figyelemmel lenni. 2018-tól a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a továbbiakban: NAV) már nem csupán az adóvégreh...
Korábbi sorozatunkban a hulladékgazdálkodási szankciórendszer került bemutatásra, mostantól pedig néhány blogbejegyzésen keresztül az egyes hulladékgazdálkodási tevékenységekről ejtünk néhány szót. Az első bejegyzés témája a gyűjtés. A hulladékgazdálkodásról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a továbbiakban: Ht.) a gyűjtés és az elkülönített gyűjtés fogalmát is tartalmazza. A gyűjtés a hulladék összegyűjtése hulladékkezelő létesítménybe történő elszállítás céljából; a gyűjtés magában f...
Ha ingatlant szeretnénk venni, sok esetben akár hetekig, hónapokig tartó keresgélésbe kezdünk, mire megtaláljuk a megfelelőt. Amikor azonban végre rátaláltunk, azonnal szeretnénk magunkat „bebiztosítani”, és igyekszünk megegyezni az eladóval, amelynek egyik fontos eleme, hogy ott helyben, rögtön, pénzt adnánk át az eladónak vagy az ingatlanos kollégának. Mindezt azért, mert köztudott, hogy manapság a gyorsaság rendkívül fontos, csak úgy kapkodják a jó lakásokat. Járjuk körbe ezt a „cselekm...
Ha a felek házassága végleg megromlik és életközösségüket megszakítják, az érzelmi traumán túl számos rendezésre szoruló gyakorlati kérdéssel találják magukat szembe. Ezek között nem egyszerű feladat a piszkos anyagiak békés rendezése, ami jogilag nem más, mint maga a vagyonmegosztás. A vagyonmegosztás összetett jogintézményének természetesen könyvtárnyi szakirodalma van, azonban a szakmai blog műfaji kötöttségei nem teszik lehetővé, hogy ezzel általánosságban foglalkozzunk, viszont megviz...
Több korábbi cikkünkben hivatkoztunk már az Európai Unió digitális egységes piac stratégiájára, és ismertettük az annak keretében elfogadásra került jogi aktusokat. E stratégia részét képezi a 2019. június 18. napjától alkalmazandó, a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet); ekként az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) által megállapított szabályok hatókörén kívül eső nem személyes adatok...
Korábbi cikkünkben már röviden meghatároztuk, hogy mi a teendő akkor, ha a velünk szemben fennálló követelésen az arra jogosult zálogjogot alapít egy harmadik fél javára. Továbbá foglalkoztunk a zálogjog alapításáról szóló értesítés szabályszerűségének feltételeivel is. Most pedig megvizsgáljuk, hogy a zálogjog-alapítás pontosan mennyiben és hogyan érinti az eredeti kötelezett esetleges ellenköveteléseit. Mint egy közepesen jó szappanopera bevezetőjében, röviden összefoglaljuk, hogy mi is ...
Egy felszámolás alá került cég vagyonában nemcsak kézzel fogható ingó vagy ingatlan vagyontárgy lehet. Számos esetben előfordul, hogy a társaság vagyonában különböző jogcímeken fennálló követelések is találhatók. A csődtörvény alapján a felszámoló kötelessége, hogy a felszámolási eljárás során az adós követeléseit behajtsa, igényeit érvényesítse és vagyontárgyait értékesítse. A behajtott összegek, illetve az értékesített vagyontárgyak ellenértéke a hitelezők között felosztásra kerül. Előfo...
Mai cikkünkben arra keressük a választ, hogy van-e jogszabályi alapja a fél napi szabadság gyakorlatának, ha pedig van, akkor pedig miként is rendelkezik erről a Munka Törvénykönyve (Mt.). Mindenekelőtt két fontos kiindulópontot szeretnénk leszögezni. Elsőként egy régi (munkajogi) klasszikust idézve: „a szabadságot nem a munkavállaló veszi ki, hanem a munkáltató – a munkavállaló meghallgatása után – adja ki”; így a munkáltatónak ez nemcsak joga, hanem felelőssége, kötelezettsége is. (Munka...