Azzal szinte mindenki tisztában van, hogy egy-egy nagyobb összegű nyeremény adóköteles jövedelemnek minősül. A személyi jövedelemadóról szóló törvény alapján ilyennek minősül az engedélyhez kötött sorsolásos játékból, az ajándéksorsolásból, a fogadásból, valamint a külföldi jackpot rendszerből származó nyeremény. Minden olyan nyeremény, amelyet a törvény nem nevesít, nem adóköteles. Ezek közül a törvény felsorol néhányat, például a jogszerűen szervezett és a szerencsejáték szervezéséről szóló...
Történetünk negatív főhőse Társas Ági, aki a Szép Társasház (egyébként megválasztott, tehát valós) közös képviselője. Nevezett közös képviselő úgy gondolta, hogy rendkívül jó ötlet, ha a társasház képviseletében egy hitelintézettel különböző kölcsönszerződéseket köt, majd az így kapott összegekkel – fogalmazzunk így – kissé szabadabban bánik. Mivel az ilyen művelet a társasházi törvény rendelkezései szerint közgyűlési hatáskörbe tartozik (értsd: annak jóváhagyása, maga a felhatalmazás), az...
Számtalan olyan ingatlannal lehet találkozni kis hazánkban, melyek bár műszakilag egyértelműen megosztottak és önálló lakásokat vagy nem lakás céljára szolgáló helyiségeket foglalnak magukba, mégsem öltenek társasházi vagy szövetkezeti ház formát, hanem azok a mindenkori tulajdonosok osztatlan közös tulajdonát képezik. Ha egy ilyen ingatlanra jelzálogjog, végrehajtási jog vagy szolgalmi jog kerül bejegyzésre, alappal merülhet fel a kérdés: az mégis kit terhel és mennyire kell félni tőle? ...
Előző cikkünkben bemutattuk a hírlevélre történő feliratkozás és leiratkozás követelményeit, de a direkt marketing ezen formájához kapcsolódnak további jogszabályi előírások is, melyek főként a GDPR-ból fakadnak. Bejegyzésünkben körbejárjuk a hírlevél célú adatbázissal, adattárolással és hozzáféréssel kapcsolatos tudnivalókat. Ha szabályszerűen, megfelelő adatkezelési tájékoztatóval és dokumentált, igazolható érintetti hozzájárulással felvértezve megvan a feliratkozásunk, a következő lépés...
Korábbi cikkünkben már írtunk arról, hogy Magyarországon alapítványokat akár végrendelet útján is tudunk létesíteni, jelen cikkünkben pedig a nemrég benyújtott törvényjavaslatot kívánjuk röviden elemezni, amely a nagyobb tőkével rendelkező vagyonkezelő alapítványokról, illetve azok speciális szabályairól rendelkezik. A magyar Kormány 2019. február 12. napján terjesztette az Országgyűlés elé a vagyonkezelői alapítványról, mint új jogintézményről szóló törvényjavaslatot. A javaslat általános...
A biztosítás témakörével már több korábbi cikkünkben is foglalkoztunk. Most pedig a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás egy igen speciális, ám annál lényegesebb esetét vesszük górcső alá. Képzeljük el az alábbi esetet! Történt egyszer, hogy főhősünk, Rudolf hosszabb időre állandó használatba kapta a barátja tulajdonában lévő autót. Az egyszerűség kedvéért ez a barát Rudolfra bízta az autó üzemben tartásával kapcsolatos valamennyi teendőt, így a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás ...
A munkáltatóknak minden körülmények között biztosítania kell munkavállalói részére az egészséges munkavégzéshez szükséges feltételeket. Ebbe természetesen beletartozik a megfelelő munkahelyi hőmérséklet fenntartása is, amely különösen a téli időszakra irányadó. Jelen cikkünkben sorra vesszük, hogy mely feltételeket kell biztosítania a hidegre való tekintettel a munkáltatónak akár zárt, akár szabadtéri munkahelyen végezzük munkánkat. A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény (a to...
A mindennapi életben egyre gyakrabban fordul elő, hogy a házastársak a házasságukat felbontják, amely döntés egy sor jogi feladat elé állítja a házastársakat. A házasság felbontásának egyik legalapvetőbb jogkövetkezménye a házastársi vagyonközösség megosztása. A vagyon megosztása főszabály szerint a házastársaknak az életközösségük alatt szerzett vagyonelemek (ingó, ingatlan stb.) megosztását jelenti. De mi van abban az esetben, ha a házastársi vagyonközösség részét képezi – akár közös ...