Rémtörténeteket hallani ügyvédszakmai körökben arról, hogy az új Polgári Perrendtartás (Pp.) idei hatálybalépését követően a bíróságok milyen jogértelmezés vagy éppen központilag kiadott irányelvek alapján utasítják el a keresetleveleket idézés kibocsátása nélkül. Ez a bosszúságon, és a jogérvényesítés jelentős időveszteségén túl az eljáró ügyvédnek tényleges, az ügyfelére nem terhelhető többletköltséget, illetve károkat okoz (talán elég, ha csak a perilleték ilyen esetben elbukott 10%-ára és...
Egy vadonatúj gépkocsi vásárlása jelentős kiadást jelent a vevőnek, ám sokszor bizony egy használt autó vásárlásánál is erősen meg kell húzni a nadrágszíjat. Függetlenül attól, hogy új vagy használt kocsit veszünk, a vételár megfizetésével nem lélegezhetünk még fel, ugyanis a vásárlást követően még egy rakás addicionális kiadásunk fog még biztosan felmerülni. Ilyen kiadás különösen a gépjármű átírásának díja, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja, valamint a gépjármű tulajdonjogána...
A hatékony, olcsó és ügyfélbarát ügykezelés kialakítása, illetve a lakosság és a vállalkozások bürokratikus terheinek csökkentése iránti igény egybeesik az infokommunikációs technológiák, eszközök és szolgáltatások rohamos tempójú fejlődésével. Az utóbbi évek jogalkotása jelentős hangsúlyt fektet arra, hogy mind a közigazgatásban, mind a bíróságok előtti eljárásokban az ügyfelekkel történő papír alapú kapcsolattartást felváltsa az elektronikus út. Jelen cikkünkben szeretnénk egy általán...
A munkáltatók többsége manapság évente akár több rendezvénnyel, csapatépítő programok és céges partyk útján is igyekszik a munkavállalói közösséget fejleszteni. Digitális világunk okán pedig ezekhez az eseményekhez hozzátartozik a fényképek, videók készítése és azok közzététele akár egy belső hírlevélben, akár a cég közösségi oldalain. A munkavállalókat megörökítő kép- és hangfelvételek elkészítésére és felhasználására – tömegfelvételek kivételével – azonban nem kerülhet sor korlátok nélkü...
Önkormányzati ingatlan megvásárlásakor széles körben ismert tény – vagy mondhatnám azt is, hogy nehézség –, hogy a Magyar Államot és – amennyiben az eladó fővárosi kerületi önkormányzat – a fővárosi önkormányzatot nyilatkoztatni kell az őket megillető, jogszabályon alapuló elővásárlási jogról. Az önkormányzatokat egymással szemben megillető elővásárlási jog az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényen alapul. A proc...
Az ajánlattevőket gyakran foglalkoztató kérdés, különösen nagyobb értékű ajánlati biztosíték kikötése esetén, hogy milyen esetekben illeti meg az ajánlatkérőt az ajánlati biztosíték, illetve milyen következményei lehetnek az ajánlat visszavonásának. Bejegyzésünkben az ajánlati biztosíték nyújtásával kapcsolatban felmerülő gyakorlati kérdésekre reflektálunk. Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához kötheti. Az ajánlati biztosíték az ajánlattevők...
Az életünket átszövik az adásvételi, megbízási, vállalkozási, avagy szolgáltatási szerződések, és a hétköznapok során általában vajmi keveset gondolkodunk azon, hogy éppen milyen megállapodást kötöttünk. Jelen cikk nem is vállalkozik a különféle szerződéstípusok bemutatására, elhatárolására, tekintve, hogy ez utóbbival sokszor még a bíróságoknak is meggyűlik a baja. Általánosságban azonban elmondható, hogy megbízási szerződést kötünk minden olyan esetben, amikor a felek megállapodása va...
Jó hír az ingatlan-bérbeadásban érdekeltek számára, hogy a nyári adótörvények között több olyan törvénymódosítás is szerepel, amelynek révén 2019 januárjától egyszerűsödhet, bizonyos esetekben csökkenhet a bérbeadással kapcsolatos adókötelezettség. Emlékeztetőül érdemes felhívni a figyelmet arra, hogy a kedvező tendencia már 2018 januárjában elkezdődött, hiszen idén már nem terheli 14%-os egészségügyi hozzájárulás-fizetési kötelezettség az ingatlan-bérbeadásból származó jövedelmet. A jövő ...