A női munkavállalók többsége tisztában van azon körülménnyel, hogy a várandóssághoz kapcsolódóan milyen munkajogi védelem és kedvezmény illeti meg, ugyanakkor sokan nem tudják, hogy milyen védelem és kedvezmény illetheti meg azon munkavállalókat, akik mesterséges megtermékenyítésre irányuló programban, ún. emberi reprodukciós eljáráson vesznek részt. Jelen cikkünkben az emberi reprodukciós eljáráson való részvétellel összefüggő munkajogi szabályokat, e körben pedig az ehhez kapcsolódó felm...
– Üdvözlöm, Dr. Bubó vagyok! – Üdvözlöm Ügyvéd Úr, Ügyl Etel vagyok! Én jöttem az akciós szerződéskötésre. – Üdvözlöm, foglaljon helyet, a többiek már itt vannak! Máris jövök a szerződéssel. (…) – Akkor a díj összesen 254 000 Ft lesz. – De Ügyvéd Úr, a hirdetésben az állt, hogy a szerződés elkészítése 10 000 Ft lesz! – Hölgyem, a hirdetésben valóban 10 000 Ft szerepelt, azonban, kérem, hogy vegye figyelembe az alábbiakat: A 10 000 Ft összeg nettó összeg, azt áfatartalom...
Pár hete egy 8-10 részből álló közérthető összefoglalót kezdtünk el publikálni a társasházi tetőterek elidegenítésének, beépítésének jogi környezetéről és buktatóiról. Örömmel osztjuk meg olvasóinkkal az 5. részt. A társasházi alapító okirat módosítása Az előző fejezetekben áttekintettük, hogy a társasházi alapító okirat módosítására milyen körülmények között lehet sort keríteni, azaz, hogy ki és milyen döntési mechanizmusok mentén határozhat a változásról. A következőkben annak járunk ...
Az igényperről és annak általános szabályairól egy korábbi cikkben írtunk részletesen (itt). Amikor a végrehajtó olyan vagyontárgyat foglal le, amely nem a végrehajtási eljárásban adósként részt vevő tulajdonában van, az ilyen vagyontárgy lefoglalása, illetve az értékesítéséből befolyt összegnek a végrehajtást kérők követeléseinek kielégítésére való fordítása sérti a vagyontárgy tulajdonosának jogát. Az ilyen sérelem orvoslására szolgál az igényper. A házastársi vagyonközösségi igényperben...
Egy ingatlan vásárlásakor számtalan részletre kell odafigyelni. S talán köztudomású ténynek tekinthető, hogy mindenki elsősorban egy mindenféle tehertől és tartozástól mentes ingatlant szeretne venni. Az adott ingatlant terhelő jogok és követelések egy jelentős része viszonylag egyértelműen megismerhető a tulajdoni lap lekérésével és vizsgálatával. Na, igen ám, de mi a helyzet azokkal a követelésekkel és terhekkel, melyeket a tulajdoni lap nem tartalmaz? Ilyen tipikusan egy társasházi lakás e...
A hulladék hasznosítása nem kizárólag hulladékgazdálkodási tevékenységként, de célként és alapelvi szinten is megjelenik a hulladéktörvényben. A hulladék minél nagyobb arányú anyagában történő hasznosítását ugyanis preambulumi szinten tartalmazza a jogszabály. A lényeg az anyagában történő hasznosításon van, ami magában foglal bármilyen hasznosítási műveletet az energetikai hasznosítás kivételével. Hasznosításnak minősül minden kezelési művelet, amelynek fő eredménye az, hogy a hulla...
A Kbt.-ben szabályozott előzetes vitarendezés elsődleges, egyúttal alternatív jogorvoslati eszközként áll az érintett gazdasági szereplők rendelkezésére. Az előzetes vitarendezés, szemben a jogorvoslati eljárással, ingyenes és gyorsabb módja a jogvita rendezésének, figyelemmel arra, hogy a külső fórum előtti hosszabb ügyintézési határidő helyett rövidebb határidő áll az ajánlatkérő rendelkezésére a vitarendezési kérelem megválaszolására. Az előzetes vitarendezés a jelenlegi szabályozás ere...
Az ügyvédi tevékenység igen szerteágazó. Ide tartozik többek között az ügyfelek hatóságok, bíróságok előtti képviselete, a jogi tanácsadás, szerződések, peres és peren kívüli beadványok vagy más okiratok elkészítése, amely tevékenységekhez kapcsolódóan pénz és értéktárgy letéti kezelést is végezhetnek. A jelen cikkünkben az ügyvédi letétkezelés szabályozását mutatjuk be röviden, figyelemmel a pénzletét kezelésre vonatkozó speciális szabályokra. Az ügyvédi letét legfontosabb szabályait az ü...