A téli időszak alapvetően veszélyes a gépjárművezetők számára, a veszélyt ugyanakkor tetézheti minden kocsiban ülő rémálma; az utak mentén őz, szarvas vagy nem éppen békés vaddisznó megjelenése. A vadgazdák és a vadászati érdekképviseleti szervek egész évben hangsúlyt fektetnek arra, hogy felhívják a gépjárművezetők figyelmét az utak mentén megjelenő vadveszélyre, télen ugyanakkor a korai sötétedés, a csúszós utak és az ünnepi forgalom miatt is érdemes fokozottabban figyelni. Ha minden ...
Gyakori eset, hogy egy gazdasági társaság tulajdonosai a kedvező pénzügyi eredmények láttán osztalékelőleg felvételét határozzák el. Mind az osztalékelőlegről, mint pedig az osztalékról a legfőbb szerv jogosult dönteni. Előfordulhat azonban, hogy az osztalékelőlegről és az éves osztalékról szóló döntések között több hónap is eltelik, így érdemes megvizsgálni azt az esetet, hogy visszakövetelhető-e az osztalékelőleg attól a tagtól, akinek az éves beszámoló elfogadásáról szóló döntés megh...
Több tévhit alakult ki azzal kapcsolatosan, hogy mi a követendő eljárás abban az esetben, amennyiben az elbirtoklás feltételei az érintett ingatlannak csak egy részére állnak fenn. Ezek a tévhitek a Ptk. azon előírásán alapulnak, mely szerint ingatlan tulajdonjogát elbirtoklás útján nem lehet megszerezni, ha az elbirtoklás feltételei a föld egy részére vonatkozóan állnak fenn, és a föld nem osztható meg. Az ezen alapuló legelterjedtebb feltevés szerint, amennyiben az elbirtoklással érin...
Van, ami állandó: Magyarország továbbra is címvédő a „feljelentők, bejelentők, bepanaszolók (nevezzük, ahogy akarjuk) országa” cím tekintetében. Az, hogy kit panaszolunk be, az teljesen mindegy: kedvencek a szomszédok, rokonok, főnökök, versenytársak. És hogy miért, mi okból, az is mindegy. Az egyik legkedveltebb hatóság pedig, amelyhez a kedves kis beadványok érkeznek, természetesen az adóhatóság. Sokan még mindig abban a tudatban vannak, hogy anonim módon is rá lehet küldeni valakire a N...
A Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) széleskörű ellenőrzési jogot biztosít a munkáltatók részére. De vajon meddig terjed az ellenőrzési jog, és mire figyeljen a munkáltató, ha használja korunk alapvetőnek mondható technikai vívmányait? A GDPR által támasztott követelmények hatást gyakoroltak a munka világára is, így nem árt az óvatosság egyes munkáltatói intézkedések során. Számos munkakörhöz elengedhetetlen kellék a gépjármű használata, így a munka ell...
Egy vadonatúj gépkocsi vásárlása jelentős kiadást jelent a vevőnek, ám sokszor bizony egy használt autó vásárlásánál is erősen meg kell húzni a nadrágszíjat. Függetlenül attól, hogy új vagy használt kocsit veszünk, a vételár megfizetésével nem lélegezhetünk még fel, ugyanis a vásárlást követően még egy rakás addicionális kiadásunk fog még biztosan felmerülni. Ilyen kiadás különösen a gépjármű átírásának díja, a kötelező gépjármű felelősségbiztosítás díja, valamint a gépjármű tulajdonjogána...
Önkormányzati ingatlan megvásárlásakor széles körben ismert tény – vagy mondhatnám azt is, hogy nehézség –, hogy a Magyar Államot és – amennyiben az eladó fővárosi kerületi önkormányzat – a fővárosi önkormányzatot nyilatkoztatni kell az őket megillető, jogszabályon alapuló elővásárlási jogról. Az önkormányzatokat egymással szemben megillető elővásárlási jog az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzatok tulajdonába adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvényen alapul. A proc...
Klasszikusnak mondható szabály, hogy a vezető tisztségviselő – mint bizalmi tisztséget betöltő személy – ezen tisztségéből a tulajdonosok által bármikor, indokolás nélkül visszahívható. A visszahíváshoz még az sem szükséges, hogy a vezető tisztségviselő valamilyen kötelességszegést kövessen el. Általános szabály ugyanakkor az is, hogy a jogi személy legfőbb szerve összehívásának a joga ugyancsak a vezető tisztségviselőt illeti meg főszabály szerint. Nem ritka eset, hogy egy korlátolt...