Egyik korábbi cikkünkben (itt) írtunk arról, hogy a lakás vásárlása mellett a vonatkozó kormányrendelet az ingatlanbérleti szerződések tekintetében is kötelezővé tette az energiatanúsítvány beszerzését. Miután folyton visszatérő kérdés, hogy pontosan mely ingatlanok esetében kell, illetve nem kell energetikai tanúsítvány, ezért a jelen cikk célja, hogy mélyebben górcső alá vegye a témát. A kormányrendelet előírásai szerint tehát (i) új épület építése, (ii) meglévő épület vagy önálló ren...
Manapság nem ritka eset, hogy magyar állampolgárok a házasságkötést követően külföldre utaznak és ott telepednek le. Sajnos egyre gyakoribb az is, hogy a házastársak kapcsolata megromlik, és végül a házasság felbontása mellett döntenek. Külföldön élő és külföldi lakó-, illetve tartózkodási hellyel rendelkező házastársak esetében azonban mindig vizsgálandó kérdés, hogy a házasságuk felbontására mely ország bírósága rendelkezik joghatósággal, azaz mely ország jogszabályai alkalmazandóak. Kül...
A megszűnt társaság tagjának és vezető tisztségviselőjének felelősségi alakzatai eltérnek egymástól, kritériumaik nem moshatók össze, a tag és a vezető tisztségviselő más-más magatartásáért felel A kényszertörlési eljárásban törölt korlátolt felelősségű társaság tagjának, vezető tisztségviselőjének felelősségéről a Ctv. rendelkezik. A Ctv. 118/A. § (1) bekezdése szerint, amennyiben a korlátozott tagi felelősséggel működő céget a cégbíróság kényszertörlési eljárásban törölte a cégjegyzékből...
Van. A bírósági végrehajtást végrehajtható okirattal kell elrendelni, amely az esetek nagy részében a bíróság illetve a közjegyző által kiállított végrehajtási lap vagy olyan okirat, amelyet a bíróság vagy a közjegyző végrehajtási záradékkal látott el. A végrehajtási záradékkal ellátott okiratok esetében fordulhat elő, hogy a végrehajtás elrendelését nem előzte meg a követelés érvényes fennállásának az érdemi elbírálása. Végrehajtási záradékkal látja el a bíróság például a községi, városi, fő...
Korábbi két cikkünkben részletesen kifejtettük a vezetékjog fogalmát, valamint betekintést nyújtottunk a vezetékjog bejegyzésével kapcsolatos eljárásba, illetve a vezetékjog bejegyzése nyomán felmerülő kisajátítási és kártalanítási igények érvényesítésébe. Cikksorozatunk záró bejegyzésében a vezetékjog bejegyzésével kapcsolatos bírói gyakorlatot mutatjuk be, mégpedig a tekintetben, hogy melyek azok a lényeges körülmények, amelyek vizsgálatának hiánya miatt, illetve melyek az építési hatósá...
Ahogyan azt az előző cikkben előrevetítettük, jelen bejegyzésben a vezetékjog alapításával kapcsolatos kisajátítás, valamint kártalanítás témakörébe kívánunk betekintést nyújtani. A korábbi bejegyzésben megállapítást nyert, hogy a vezetékjog mint használati jog a hálózati engedélyesnek rendkívül széles jogosítványokat biztosít a tulajdonos jogainak rovására, amely könnyen a vezetékjoggal terhelt ingatlan forgalmi értékének csökkenését okozhatja, emellett pedig az ingatlan használatával öss...
Aki az elmúlt években akár ingatlanadásvételi, akár más, ingatlannal kapcsolatos eljárás során találkozott tulajdoni lappal, bizonyosan feltűnt, hogy a tulajdoni lap III. része, vagyis a teherlap vezetékjoggal kapcsolatos bejegyzést tartalmaz. Sok esetben a tulajdonosok csak az ingatlanügyi hatóságok határozatából, az ingatlan tulajdoni lapjáról ismerhetik meg az ingatlanukat terhelő bejegyzést, holott valójában az már csak a bejegyzési eljárás legutolsó fázisát jelenti, azaz a vezetékjogo...
Manapság egyre több házasság megy tönkre és végződik végeláthatatlanul hosszú családjogi jogvitával, amelyben lényegtelen, hogy ki nyer, egy biztos: a gyerek veszít. Sajnos sokakat érintő kérdés, ezért nézzük meg a családjogi csatározások egyik húsbavágó elemét: amikor szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő a különélő, de szintén szülői felügyeleti joggal rendelkező szülő hozzájárulása nélkül megváltoztatja a gyermek lakcímét. Ez a fegyver egy a sok közül, amelyre a különélő szülő a...