Az új Ptk. hatálybalépésével került a magyar jogrendszerbe bevezetésre a kötelmek közös szabályai között a teljességi záradék intézménye, amelyet a gazdasági élet szereplői ezt megelőzően is alkalmaztak, és amelyet egyébként a bírói gyakorlat is elismert. Angolul – az éppen alkalmazott rezsimtől függően – több terminus is használatos a teljességi záradék kapcsán: entire agreement clause, integration clause, merger clause vagy parol evidence. A nemzetközi kereskedelem kapcsán kiemelendő, hogy ...
A szülők házasságának felbontása vagy az élettársi kapcsolatuk megszűnése eredményeként a közös gyermek olyan helyzetbe kerül, hogy a különélő szülőjével a bíróság által rögzített kapcsolattartási rendnek megfelelően tud csak érintkezni. Fontos azonban, hogy minden kapcsolattartásra jogosult szülőnek vagy nagyszülőnek lehetősége legyen a gyermek nevelését, fejlődését folyamatosan figyelemmel kísérni és tőle telhetően segíteni neki. A kapcsolattartási jog magában foglalhatja a gyermekkel va...
Biztosan mindenki találkozott már nemzetközi adásvételi szerződések kapcsán az EXW, FOB, DAP CIP stb. fogalmakkal. Ezek az ún. Incoterms (International Commercial Terms) betűszavak, amelyek a nemzetközi árukereskedelemben töltenek be rendkívüli fontosságú szerepet azáltal, hogy az áru leszállítása körében elegendő a feleknek ezekre a fuvarparitásokra hivatkozniuk, hogy mindkét fél tisztában legyen az áru szállításának feltételeivel és a felelősségi szabályokkal. Az Incoterms tehát egy szokván...
Az ingatlanárak dinamikus emelkedésének és az ingatlanpiaci helyzet fellendülésének köszönhetően újra sok vállalkozó számára vált vonzóvá az ingatlanközvetítői tevékenység. Ennek a szakmának a folytatásához is megvannak a jogszabályokban rögzített előírások, így az ingatlanközvetítői tevékenység a szükséges előfeltételek nélkül nem végezhető. Cikkünkben arra keressük a választ, hogy vajon az ügyvédek is végezhetnek-e ingatlanközvetítői tevékenységet vagy számukra ez a lehetőség nem megengedet...
2019. július 31. napján lépett hatályba az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/1150 rendelete az online közvetítő szolgáltatások üzleti felhasználói tekintetében alkalmazandó tisztességes és átlátható feltételek előmozdításáról (a továbbiakban: Rendelet). A szabályozás célja tisztességes, megbízható és kiszámítható környezet biztosítása a digitális internetgazdaság számára: „a digitális platformok és keresők kiegyensúlyozott növekedésének biztosítása, továbbá egyidejűleg védelem nyújtása ...
Egyéni vállalkozást könnyen, minimális induló tőkével, egyszerű elektronikus ügyintézéssel lehet indítani. Korábban, ha a vállalkozó már kinőtte az egyéni vállalkozását, és szeretett volna gazdasági társaságként továbbműködni, úgy két lépcsőben, előbb egyéni céget, majd korlátolt felelősségű társaságot alapíthatott. Arra nem volt lehetősége, hogy egyéni vállalkozását rögtön gazdasági társasággá alakítsa át. Ezt a hosszadalmas folyamatot egyszerűsítette le a jogalkotó egy nemrég elfogadott tör...
Az üzletág fogalmát az áfatörvény határozza meg: „vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására”. Üzletág-átruházás esetén a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő, áfatörvényben megállapított joghatások nem állnak be; azaz az ügylet mentes az általános forgalmi adó alól. Az üzletág-átruházás áfatörvényben meghatározott feltételeinek ismertetését mellőzve, a...
Jelen cikkünkben a hazai adóvégrehajtásra vonatkozó jelenlegi szabályokat foglaljuk röviden össze, valamint ismertetünk pár fontosabb változást is a 2018. évi módosításokból. A Nemzeti Adó- és Vámhatóság által kezdeményezett végrehajtási eljárásban elsődlegesen az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényre (a továbbiakban: Avt.) kell figyelemmel lenni. 2018-tól a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a továbbiakban: NAV) már nem csupán az adóvégreh...