Az üzletág fogalmát az áfatörvény határozza meg: „vállalkozásnak olyan működő egysége, amely szervezeti szempontból függetlenül, a hozzá tartozó vagyonnal alkalmas az önálló gazdasági tevékenység tartós folytatására”. Üzletág-átruházás esetén a termék értékesítéséhez, szolgáltatás nyújtásához fűződő, áfatörvényben megállapított joghatások nem állnak be; azaz az ügylet mentes az általános forgalmi adó alól. Az üzletág-átruházás áfatörvényben meghatározott feltételeinek ismertetését mellőzve, a...
Jelen cikkünkben a hazai adóvégrehajtásra vonatkozó jelenlegi szabályokat foglaljuk röviden össze, valamint ismertetünk pár fontosabb változást is a 2018. évi módosításokból. A Nemzeti Adó- és Vámhatóság által kezdeményezett végrehajtási eljárásban elsődlegesen az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi CLIII. törvényre (a továbbiakban: Avt.) kell figyelemmel lenni. 2018-tól a Nemzeti Adó- és Vámhatóság (a továbbiakban: NAV) már nem csupán az adóvégreh...
Több korábbi cikkünkben hivatkoztunk már az Európai Unió digitális egységes piac stratégiájára, és ismertettük az annak keretében elfogadásra került jogi aktusokat. E stratégia részét képezi a 2019. június 18. napjától alkalmazandó, a nem személyes adatok Európai Unióban való szabad áramlásának keretéről szóló európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet); ekként az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) által megállapított szabályok hatókörén kívül eső nem személyes adatok...
A mai napig rendszeresen találkozunk akár az ügyfeleinkkel való egyeztetések során, akár másodkézből azzal a téves elgondolással, hogy a kisadózó vállalkozások, azaz a „katások” amellett, hogy minimális járulékot kötelesek fizetni, ezt meghaladóan felelősséggel sem tartoznak a munkájukért. Ez az elgondolás azonban alapvetően téves, és akár oda is vezethet, hogy az újdonsült egyéni vállalkozó a családi otthon árverését köteles végignézni. Függetlenül attól, hogy kit mi indít arra, hogy egyé...
Manapság számos új – atipikus – konstrukció került bevezetésre a hagyományos munkaviszonyok mellett, ahol a munkavállaló esetlegesen nem teljes munkaidőben, határozatlan idejű szerződés keretében, csak egy munkáltató javára végzi a tevékenységét. Az atipikus foglalkoztatási formákban a jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a munkavállaló nem egy, hanem kettő,vagy több munkáltatóval is létesíthet munkaviszonyt. Számos esetben merülhet fel olyan igény, hogy egy munkavállalót több munkáltató i...
Az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2018. július 4-én került kihirdetésre a polgári légi közlekedés területén alkalmazandó közös szabályokról és az Európai Unió Repülésbiztonsági Ügynökségének létrehozásáról szóló 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Rendelet), amely a pilóta nélküli légi járművekre („drónok”) vonatkozóan is tartalmaz rendelkezéseket. A Rendelet IX. melléklete meghatározza a pilóta nélküli légi járművekre vonatkozó legalapvetőbb követelményeket, to...
Korábbi cikkünkben már felhívtuk a figyelmet arra, hogy érdemes odafigyelni, ha a cégünk ellen törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményeznek. Az eljárás kimenetele végződhet akár jelentős bírság kiszabásával vagy a cégünk megszüntetésével is, amely önmagában kockázatot jelenthet gazdasági tevékenységünkre és üzleti kapcsolatainkra egyaránt. A törvényességi felügyeleti eljárás célja ugyanis az, hogy a bíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse. A törvényességi felü...
Hatályba lépett a Salátatörvény, pontosabb nevén az Európai Unió adatvédelmi reformjának végrehajtása érdekében szükséges törvénymódosításokról szóló 2019. évi XXXIV. törvény, amely a tavaly életbe lépett új európai adatvédelmi szabályozás elvárásainak megfelelően módosított számos jogszabályt. Érintik a változások a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) rendelkezéseit is. Ezek közül foglaljuk most össze a legfontosabbakat. A módosuló előírások szerint a m...